07/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Toại

Advertisements
Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Tám – Août – August 2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

30/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Hương Lan

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trương Tiếu Hinh

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tin buồn

Vừa nhận được tin Nhạc Mẫu của bạn Nguyễn Sĩ Tuyết Hạnh vừa thất lộc tại Sàigòn.
Toàn thể YKH 13 xin Thành kính phân ưu cùng Tuyết Hạnh và anh Quang, kính cầu nguyện cho linh hồn Cụ Bà được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Le chemin vers la victoire

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Pháp vô địch giải túc cầu thế giới 2018 (France 4 – Croatie 2)

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?