17/02 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trịnh Thành Luôn

Advertisements
Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

16/02 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trần Duy Tế

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cung Chúc Tân Xuân

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

10/02 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Văn Tránh

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Paris với tấm áo choàng tuyết

Sáng hôm nầy 07/02/2018 Paris và vùng phụ cần thức dậy dưới một lớp tuyết dày từ 10 đến 15 cm. Đã hơn 30 năm mãi đến hôm nay Paris mới có một đợt tuyết nhiều và kéo dài như vậy.

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

06/02 – Chúc mừng sinh nhật các bạn: Nguyễn Thị Phúc Hậu & Nguyễn Hữu Tùng

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Rolling Stones: Angie – Eagles: Hotel Californie – Bee Gees: I started a joke

Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa…

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?