19/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Bảo Thảo

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thành kính phân ưu

Được tin Cụ Bà Huỳnh Thị Kim Khuê thân mẫu của bạn Phan Thị Kim Hoa, nhạc mẫu của bạn Lê Văn Hiệp vừa tạ thế ngày 14 tháng 8 2017 tức ngày 23 tháng 6 năm Đinh Dậu hưởng dương 89 tuổi.
Toàn thể YKH 13 xin thành tâm cầu nguyện cho hương hồn Cụ Bà được som tiêu diêu miền cực lạc.
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

YKH13

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

07/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Toại

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

30/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Hương Lan

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

28/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trương Tiếu Hinh

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

15/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Bùi Ngọc Nam Anh

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

14/07 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trương Thanh

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?