Daily Archives: 05.05.2018

Tin buồn

Vừa nhận được tin thân mẫu của bạn Hồ Văn Sanh vừa mãn phần tại Cần Thơ, toàn thể YKH 13 xin thành thật chia buồn cùng bạn Sanh và gia đình. Xinh thành kính cầu nguyện cho lính hồn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?