Author Archives: ykhoahue13

Tháng Bảy – Juillet – July 2019

Advertisements

Hình ảnh | Posted on | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tin buồn

Được tin hiền tỷ của BS Trương Thanh vừa thất lộc tại Huế, xin thành thật chia buồn cùng hai bạn Thanh – Hồng và toàn thể gia đình. Thảo – Vinh

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Sáu – Juin – June 2019

Hình ảnh | Posted on | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thành kính phân ưu

Nhận được tin Thân Mẫu của bạn Ngô Đức Để vừa quá vãng tại Biên Hòa, Đồng Nai. Toàn thể Y Khoa Huế 13 xin thành thật phân ưu cùng bạn Để và gia đình. Kính cầu nguyện cho linh … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những bài hát đầy kỷ niệm của năm 1972…

Đã gần 1/2 thế kỷ qua, có còn chăng những kỷ niệm ngày xưa qua âm điệu của những bài hát này: HIMALAYA (C. Jérôme) Donne-moi la main et si tu t’y prends bien Je t’emmène avec moi sur l’Himalaya. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face B)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chistophe – Băng nhạc “Selection 8” (face A)

Có ai còn nhớ chăng những âm điệu ngày xưa ấy. Băng nhạc “Sélection 8” được phát hành ở Sài Gòn vào năm 1972 bao gồm 10 bài hát “để đời” của Christophe. Âm hưởng của những bài hát này … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?