Category Archives: Album ảnh

Một số hình ảnh về Huế

Huế ban đêm Advertisements

Đăng tải tại Album ảnh, Du lịch đó đây | 3 phản hồi

Bạn Trần Duy Tế “du hý” Đà Nẵng

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tin vui

Xin chúc mừng bạn Tôn Thất Khải và gia đinh nhân dịp lễ Thành Hôn của trưởng nam Tôn Thất Bảo Gia (ngày 04 tháng 6 năm 2016). Y Khoa Huế 13

Đăng tải tại Album ảnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trần Duy Tế “Huế du” thăm bạn bè

Trần Duy Tế và Trịnh Thành Luôn Trần Duy Tế và anh Tôn Thất Kỳ Trần Duy Tế và Nguyễn Tránh, Nguyễn Hữu Cát, Trần Văn Khoa

Đăng tải tại Album ảnh | 2 phản hồi

Các bạn YKH13 ở Đà Nẵng tiếp bạn Hồ Văn Sanh đầu năm 2016

Cám ơn bạn Hà Nguyên Hào đã gởi hình

Đăng tải tại Album ảnh, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Các bạn YKH13 ở Đà Nẵng tiếp bạn Tôn Thất Khải đầu năm 2016

Cám ơn bạn Hà Nguyên Hào đã gởi hình

Đăng tải tại Album ảnh, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hội ngộ ở Sài Gòn

Đăng tải tại Album ảnh | %(count) bình luận