Category Archives: Chuyên đề Y Khoa

Bài vở nghiên cứu, thời sự y khoa

Rất cần Insuline công nghệ gen để chữa bệnh Đái tháo đường !!!

Những ngày qua, vấn đề sinh vật biến đổi gen (GMO) đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Hai loại thực phẩm biến đổi gen được bàn tán nhiều nhất là đậu nành và bắp (ngô). Với cái … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Orthotopic Transplantation – DimitriMikhalski, KarlMartinWissing, Renaud Bollens, Daniel Abramowicz, Vincent Donckier, and Anh-Dung Hoang

Click here to download the whole text:

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tsukamurella tyrosinosolvens – An unusual case report of bacteremic pneumonia after lung transplantation

Y Khoa Huế 13 junior ! Thế hệ thứ 2 tiếp nối sự nghiệp khoa học… Case report Tsukamurella tyrosinosolvens – An unusual case report of bacteremic pneumonia after lung transplantation Armelle Ménard (1,2,3), Sébastien Degrange (1), Olivia Peuchant (1), … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Nghiên cứu khoa học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Evaluation of an immunochromatographic assay: Giardia-Strip® (Coris BioConcept) for detection of Giardia intestinalis in human fecal specimens

Y Khoa Huế 13 junior ! Thế hệ thứ 2 tiếp nối sự nghiệp khoa học… T. K. T. Nguyen & H. Kherouf & V Blanc-Pattin & E. Allais & Y. Chevalier & A. Richez & C. Ramade & F. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Chuyên đề Y Khoa, Nghiên cứu khoa học | Bạn nghĩ gì về bài viết này?