08/05 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Huỳnh Ngọc

Advertisements
Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tin buồn

Vừa nhận được tin thân mẫu của bạn Hồ Văn Sanh vừa mãn phần tại Cần Thơ, toàn thể YKH 13 xin thành thật chia buồn cùng bạn Sanh và gia đình. Xinh thành kính cầu nguyện cho lính hồn bác gái được sớm siêu linh tịnh độ.
Y Khoa Huế khóa 13

Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trình diễn áo dài nhân dịp Festival Huế 2018

Đăng tải tại Du lịch đó đây, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trình diễn xe xưa nhân dịp Festival Huế 2018

Đăng tải tại Du lịch đó đây, [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

02/05 – Chúc mừng sinh nhật bạn Phan Anh Tuấn

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Năm – Mai – May 2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Suối tóc – Nhạc Văn Phụng, Thùy Dương hát

Đăng tải tại Nhạc | Bạn nghĩ gì về bài viết này?