Tin buồn

Nhận được tin Thân Phụ của bạn Võ Thị Thanh Như, Nhạc Phụ của bạn Trương Tiếu Hinh vừa thất lộc, xin thành thật chia buồn cùng bạn Thanh Như, Hinh, anh chị Võ Dì Sơn và toàn thể gia đình.
Kính xin cầu Nguyện cho lính hồn bác trai được sớm tiêu diêu miền cực lạc.

Thảo, Vinh và gia đình

Advertisements
Đăng tải tại [-] | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

02/09 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Hữu Đàn

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Tháng Chín – Septembre – September 2018

Hình ảnh | Posted on by | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

23/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Thị Kim Yến

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

21/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Trần Thị Kim Điền

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

19/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Bảo Thảo

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

07/08 – Chúc mừng sinh nhật bạn Nguyễn Toại

Đăng tải tại Sinh nhật | Bạn nghĩ gì về bài viết này?